A nosa asociación
 Obxectivos
 Información xeral
 Xunta directiva
 Inscríbase
 Contactos
Inicio
Agenda Médica
¿Por qué a asociación?

O diccionario define o empresario como aquel titular ou propietario dunha empresa ou negocio. Sen embargo, non nos decatamos. Fóronnos abrindo os ollos empresariais a base de requisitos para abrir a nosa consulta particular: imposto de actividades económicas, licencia de apertura, réxime especial de traballadores autónomos, rexeitamento ó complemento específico (exclusividade), acreditación e certificación de consultas, prevención de riscos laborais...

E nós soportando a carga individualmente. E é precisamente desa necesidade de onde nace a idea de nos asociar. Desa petición de axuda naceu a ASOCIACIÓN DE MÉDICOS EMPRESARIOS.¿Que é a asociación?

A asociación médica basea a súa existencia en tres piares fundamentais: a defensa, o exercicio e a xestión clínica do médico con exercicio privado.

No que se refire á defensa, pretende cubri-lo espacio existente entre os colexios
(encomendados a labores deontolóxicos e dereitos sociais de tódolos seus colexiados) e os sindicatos (encomendados a labores económicos dos asalariados por conta allea). A asociación pretende loitar polos dereitos sociais e económicos dos traballadores por conta propia no campo médico.

Polo que atinxe ó exercicio, pretende conseguir unha CARREIRA PROFESIONAL no sector privado e crear unha liña de INVESTIGACIÓN-FORMACIÓN (o 85% dos ingresos por primas das mutuas aseguradoras empréganse en prover de servicios sanitarios os seus asegurados, e o 12% en gastos xerais das compañías).

No que ten que ver coa xestión clínica, intentarase busca-la mestizaxe entre o coñecemento médico e empresarial e a adecuación investimento/ rendibilidade, sen lesiona-la atención ó paciente e a rendibilidade social e controlando os límites da ética e da boa praxe.

© asociación de médicos empresarios — Diseño: Virtual Ciber