A nosa asociación
 Obxectivos
 Información xeral
 Xunta directiva
 Inscríbase
 Contactos
Inicio
Agenda Médica
Actual xunta xestora

Presidente: José Manuel Bendaña Jácome
Vicepresidente: José Luís Carballo Pérez
Secretaria: Mª Carmen Pérez Pérez
Tesoreiro: Xesús Manuel Suárez García
Vocais: Luís Mª Rodríguez Serrano, Socorro García Torremocha

© asociación de médicos empresarios — Diseño: Virtual Ciber